• Logo
  • Logo
  • Logo
  • Logo

Michał Grodzki

Burmistrz Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy
O MNIE

O MNIE

Urodziłem się 19 września 1979 r. w Warszawie. Uczęszczałem do III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. J. Sowińskiego na Woli. Ukończyłem politykę społeczną na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowe Studium Samorządu Terytorialnego i Rozwoju Lokalnego UW i Podyplomowe Studium Menedżerskie w Szkole Głównej Handlowej. W 2002 r., w wieku 23 lat, zostałem radnym dzielnicy Bemowo. Od 2006 r. jestem radnym m.st. Warszawy z okręgu obejmującego Bemowo, Ursus i Włochy. Jestem przewodniczącym Komisji Polityki Społecznej i Przeciwdziałania Patologiom. Pełnię funkcję przewodniczącego komitetu Prawa i Sprawiedliwości na Bemowie. W latach 2006 – 2011 pracowałem w Kancelarii Prezydenta RP. W latach 2011 – 2014 byłem dyrektorem biura poselskiego Adama Kwiatkowskiego. Obecnie jestem współpracownikiem europosła profesora Ryszarda Legutko. Byłem jednym z założycieli Ruchu Społecznego im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz współorganizatorem Rajdu Rowerowego im. Lecha i Marii Kaczyńskich. Od szkoły podstawowej związany jestem z warszawskim ruchem harcerskim: jestem instruktorem, byłem organizatorem wielu obozów oraz członkiem komendy Hufca Warszawa Wola.